Nieuczciwy konsument

Sprzedawca – jako profesjonalista występujący w obrocie gospodarczym, traktowany jest jako jako podmiot posiadający specjalistyczną wiedzę oraz wyposażony w instrumenty umożliwiające realizację oferowanych produktów czy usług. W związku z tym, iż konsumentami są podmioty nie posiadające takiej wiedzy oczekuje się, […]

Więcej ›
ABC postępowania spadkowego

Postępowanie spadkowe jest procesem dwuetapowym. Pierwszy z nich polega na stwierdzeniu kto jest spadkobiercą, natomiast drugi etap polega na podziale majątku spadkowego. Zarówno potwierdzenie kręgu spadkobierców jak i dział spadku można dokonać przed notariuszem jak i przed sądem. W pierwszym przypadku […]

Więcej ›
2016- Rok zmian cz.1

Rozpoczęcie Nowego Roku spowodowało wejście w życie cały szereg zmian. Poniżej przedstawiam niektóre z nich: 1.  Nowa płaca minimalna Pensja minimalna w 2015 r. wynosiła 1750 zł, natomiast w tym roku wynosi już 1850 zł. Oznacza to, że pracownik będzie dostawał […]

Więcej ›
Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997 Nr 102, poz. 643) doczekała się zmiany tekstu jednolitego- w trakcie kadencji Platformy Obywatelskiej oraz kilka miesięcy później pierwszej nowelizacji, już w trakcie kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Co takiego, […]

Więcej ›