Masz wątpliwości – skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz kupić nieruchomość, założyć spółkę, brać udział w przetargu, podpisać umowę, zatrudnić pracowników, poniosłeś szkodę, ktoś jest Ci winny pieniądze,, robisz zdjęcia, piszesz artykuły, chcesz sporządzić testament albo dokonujesz jakiejkolwiek innej czynności regulowanej przepisami prawa, pamiętaj, że zawsze warto skonsultować to z radcą prawnym.

Przed podjęciem którejkolwiek z tych czynności radca prawny, może zasygnalizować ryzyko lub wskazać na skuteczne rozwiązania prawne.

Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi)

Nie ryzykuj – z pomocą radcy prawnego poprowadzisz swoje sprawy w bezpieczny i profesjonalny sposób.

Skontaktuj się z nami

Ostatnio zadawane pytania

 • Kto płaci PCC przy sprzedaży samochodu?

  Podatek od czynności cywilnoprawnych uiszcza kupujący jeżeli transakcja jest dokonywana pomiędzy osobami fizycznymi i wartość samochodu przekracza kwotę 1 000 zł.
 • Czy darowizna musi być sporządzona w formie aktu notarialnego?

  Co do zasady oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeżeli jednak tego nie uczyniono, a świadczenie zostało spełnione, umowa staje się ważna. Także wystarczy wykonanie przelewu lub przekazanie rzeczy, żeby uznać darowiznę za  ważną. Wyjątkiem są sytuacje, w których do dokonania danej czynności zastrzeżona jest szczególna forma, np. darowizna nieruchomości. Proszę również pamiętać o zgłoszeniu darowizny (w terminie 6 miesięcy) do Urzędu Skarbowego, szczególnie jeżeli dotyczy najbliższych.
 • Czy mogę jako siedzibę spółki wskazać osadę?

  Tak oczywiście, siedzibą spółki może być każda miejscowość, a więc również wieś, kolonia czy osada.
 • Czy możemy w sp. z o.o. upoważnić do reprezentacji dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem?

  Nie ma przeszkód aby ustanowić taki sposób reprezentacji. Jednak proszę mieć świadomość, że w tej sytuacji zobowiązujecie Państwo członka zarządu do działania łącznie z prokurentem, natomiast prokurent zawsze będzie mógł działać samodzielnie. Kwestia ta została już rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy i znajduje również odzwierciedlenie w licznym orzecznictwie  (dla zainteresowanych: Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 stycznia 2015 r. III CZP 34/14; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2014 r. II SA/Gl 202/14.).

Proszę pamiętać, że aby moje odpowiedzi na stronie internetowej były zrozumiałe i zajmowały rozsądną ilość miejsca znacznie je upraszczam, co nie zawsze daje pełny obraz sytuacji.

Natalia Olkowicz
radca prawny

Zadaj pytanie

Imię i Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dziedzina prawa

Zapytanie