Rozpoczęcie Nowego Roku spowodowało wejście w życie cały szereg zmian. Poniżej przedstawiam niektóre z nich:

1.  Nowa płaca minimalna

Pensja minimalna w 2015 r. wynosiła 1750 zł, natomiast w tym roku wynosi już 1850 zł. Oznacza to, że pracownik będzie dostawał 1355,69 zł na rękę. To o 69,52 zł więcej niż w 2015 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza także wzrost świadczeń zależnych, wśród nich możemy wyróżnić: dodatek za pracę w porze nocnej, odprawa z tytułu zwolnień grupowych czy kwoty wolne od potrąceń.

2.Umowa zlecenie a ZUS

Wszystkie osoby na umowie zlecenie będą zobowiązane do opłacenia składek ZUS od swoich umów. Obowiązek ich zapłaty będzie funkcjonował do wysokości minimalnego wynagrodzenia (1850 zł). W sytuacji wyższego przychodu, nadwyżka nie będzie powodowała dodatkowych składek.

Warto również wspomnieć, iż zlikwidowano lukę, która umożliwiała zawieranie dwóch umów i odprowadzanie składki od niższej umowy. Obecnie składki należy naliczać bez względu na ilość zawartych umów.  Powyższe rozwiązanie wprowadzono ze względu na zbyt częste zawieranie tzw. umów śmieciowych (umów cywilnoprawnych). Dane GUS przedstawiają, iż w 2014 roku aż 1,3 mln Polaków zarabiało na podstawie takich umów.

3. Gwarantowane 1.000 zł na dziecko

Każda osoba, która nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostanie gwarantowaną pomoc finansową od rządu.  W praktyce oznacza to, że osoby zatrudnione na umowie o dzieło, studenci, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy a także rolnicy dostaną 1.000 zł na dziecko.

Dodatek będzie przysługiwał wszystkim dzieciom do 12 miesiąca życia, również tym które już się urodziły. Oznacza to, że dzieci urodzone w styczniu 2016 r. będą dostawały świadczenie przez 12 miesięcy, natomiast te urodzone we wrześniu 2015 r. – 8 miesięcy.

Do pobierania pieniędzy będzie uprawnione tylko jedne z rodziców.

4. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

2016 r. przynosi rewolucje w zakresie zwolnień lekarskich. Od 1 stycznia lekarze mogą już wystawiać zwolnienia elektroniczne, do których będą potrzebowali jedynie kodu choroby oraz numeru PESEL pacjenta. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, zwolnienie będzie trafiało automatycznie zarówno do ZUS-u jak i pracodawcy.

Do końca 2017 r. lekarze nie mają przymusu korzystania z systemu i mogą wystawiać tradycyjne zwolnienia. Całkowita eliminacja papierowej formy ma nastąpić 1 stycznia 2018 r.

5. Nowy taryfikator

W obowiązującym dziś taryfikatorze pojawiają się nowe wykroczenia, zwiększona została liczba punktów za łamanie niektórych przepisów np. za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W 2015 r. oprócz punktów kosztowało to 100 zł, obecnie – 300 zł. Sankcja dotyczy nie tylko kierowcy ale także pasażerów.

Kierowcy, którzy powodują zagrożenie poza drogami publicznymi również nie unikną kary. Manewry powodujące zagrożenie na uliczkach osiedlowych czy parkingach mogą kosztować 6 punktów karnych, natomiast 5 punktów można dostać za jazdę po chodniku lub przejściu dla pieszych. Dodatkowo na sprawcę zostanie nałożona kara finansowa od 200 do 500 zł.

Jedno z “najpopularniejszych” wykroczeń- przekroczenie dozwolonej prędkości- będzie karane 10 punktami karnymi. Będzie to dotyczyło przekroczenia 50 km/h na zabudowanym terenie . Ponadto dane sprawcy zostaną wprowadzone do systemu ewidencji, która ma na celu analizowanie skuteczności nałożonych kar.

6. Asesorzy wracają do sądów

Od wiosny 2009 r. asesorów sędziowskich nie ma w polskich sądach. Jest to wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., który stwierdził, iż przepisy regulujące asesurę są niezgodne z trójpodziałem władzy.

Po kilku latach funkcjonowania nowego modelu zaproponowano przywrócenie asesury sędziowskiej, gdyż środowiska sędziowskie i resort sprawiedliwości wykazały, że jest to najlepszy sposób na weryfikację czy kandydat sprawdza się na stanowisku sędziego.

Aby pozostać w zgodzie z porządkiem konstytucyjnym asesor będzie powoływany, tak jak sędzia, przez prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ponadto będzie im również przysługiwał przywilej niezawisłości i niezależności. W odróżnieniu od sędziów, asesor będzie powoływany na 5 lat, a ponadto będzie mógł orzekać tylko w sądzie rejonowym (najniższy szczebel).