Spółdzielnie

  Spółdzielnie

  Świadczymy kompleksową pomoc prawną od momentu tworzenia i rejestracji spółdzielni poprzez jej bieżącą działalność jak również na etapie likwidacji, przekształcenia, podziału bądź upadłości.

  Zakres naszych usług obejmuje:

  • sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni,
  • uczestniczymy w walnych zgromadzeniach członków spółdzielni,
  • doradzamy w przyjęciu strategii inwestycyjnych oraz pomagamy w realizacji zaakceptowanych projektów,
  • sporządzamy projekty umów zawieranych przez spółdzielnię oraz opinie prawne odnośnie kwestii budzących wątpliwości,
  • bierzemy czynny udział w bieżących konsultacjach i pomagamy w prowadzeniu negocjacji przez spółdzielnię.

   

  Prowadzimy sprawy sądowe obejmujące zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związane z szeroko pojętym prawem spółdzielczym i mieszkaniowym, tj.:

  • sprawy  o eksmisję,
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy odszkodowawcze,
  • sprawy dotyczące zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych, ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • sprawy o zameldowanie i wymeldowanie,
  • sprawy o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

   

  Doradzamy przy kupnie i sprzedaży nieruchomości, analizujemy umowy ze spółdzielniami i deweloperami.

   

  Powiązane