Obsługa procesu budowlanego i obrotu nieruchomościami

  Obsługa procesu budowlanego i obrotu nieruchomościami

  Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych procesu budowlanego i obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie:

  • analizy prawnej nieruchomości (dokonujemy oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem prawa budowlanego i przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym),
  • przygotowania dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę,
  • sporządzania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, deweloperskich, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy o zarządzanie nieruchomościami,
  • kontraktów na roboty budowlane (wraz z uzyskaniem rozmaitych zezwoleń organów administracji publicznej),
  • negocjacji poszczególnych umów,
  • sporządzania odwołań, zażaleń, skarg i skarg kasacyjnych,
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

   

  Powiązane