Projekty umów

  Projekty umów

  Opracowujemy umowy, które w spo­sób opty­malny zabez­pie­czają inte­resy naszych Klientów m.in.:

  • umowy kre­dy­to­we,
  • umowy typu sale and leaseback,
  • umowy ubez­pie­cze­nia,
  • umowy prze­wozu,
  • umowy spedycji,
  • umowy najmu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy użyczenia,
  • umowy darowizny,
  • umowy dostawy,
  • umowy o dzieło,
  • umowa zlecenia,
  • umowy o współpracy,
  • umowy konsorcjum,
  • umowy o pracę,
  • kontrakty menadżerskie,
  • umowy przedwstępne.

   

  Powiązane