Partnerstwo publiczno-prywatne

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz częstszą formą realizacji inwestycji publicznych. Dlatego służymy naszym Klientom pomocą już na etapie przygotowawczym przedsięwzięcia, gdzie po przeprowadzeniu analiz przedrealizacyjnych wskazujemy optymalny model działania. Badamy nie tylko prawną możliwość wykorzystania formuły PPP, ale oceniamy także jej ekonomiczną i organizacyjną zasadność.

  W ramach naszej oferty:

  • kompleksowo obsługujemy postępowanie o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza,
  • przygotowujemy niezbędną dokumentację i prowadzimy w imieniu naszych Klientów najważniejszy etap procedury – negocjacje z podmiotem publicznym, konsorcjantem, a także podwykonawcami,
  • bierzemy udział w powołaniu spółki celowej, w tym świadczymy doradztwo w kontaktach z instytucjami finansującymi przedsięwzięcie w przypadku realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

   

  Powiązane