Negocjacje, postępowanie sądowe

  Negocjacje, postępowanie sądowe

  Prowadzimy postępowania mające na celu odzyskanie należności od dłużników. Świadczymy usługi w zakresie windykacji polubownej/przedsądowej, a także reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem.

  Przede wszystkim wspieramy naszych Klientów w zakresie:

  • odpowiednich negocjacji przed wszczęciem procesu,
  • przygotowania prawidłowego pod względem prawnym wezwania dłużnika do zapłaty,
  • wyboru najkorzystniejszego sposobu prowadzenia postępowania sądowego,
  • zawarcia ugody na każdym etapie postępowania.

   

  Powiązane