Egzekucja

  Egzekucja

  Prawidłowo prowadzone postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające znacząco zwiększa szanse na odzyskanie należności. Dlatego oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie:

  • podejmowania aktywnych działań wobec komornika, zmierzających do szybkiej i skutecznej egzekucji,
  • ustalania i poszukiwania majątku dłużnika,
  • zaskarżania czynności komornika.

  Nie jest nam również obojętny los dłużników lub osób trzecich, wobec których bezprawnie została skierowana egzekucja, dlatego oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie:

  • ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją,
  • ochrony byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
  • ochrony osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku.

   

  Powiązane