ABC postępowania spadkowego

Postępowanie spadkowe jest procesem dwuetapowym. Pierwszy z nich polega na stwierdzeniu kto jest spadkobiercą, natomiast drugi etap polega na podziale majątku spadkowego. Zarówno potwierdzenie kręgu spadkobierców jak i dział spadku można dokonać przed notariuszem jak i przed sądem. W pierwszym przypadku […]

Więcej ›