Nowelizacja procedury sądowoadministracyjnej

Od 15 sierpnia 2015 r. większa ochrona obywateli przed bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania administracyjnego. Wszystko wskazuje na to, że ostatnia zmiana procedury sądowoadministracyjnej wprowadzona ustawą nowelizującą z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 658) bezpośrednio […]

Więcej ›