Czy jeżeli święto wypadnie w sobotę przysługuje mi dodatkowy dzień wolny, a jeśli tak, to kiedy mogę sobie go odebrać?

 

Mimo wielu artykułów i ogólnego przekonania, że wszyscy wszystko już wiedzą, ciągle pada to pytanie.

Jest to o tyle istotne, że w tym roku nie tylko 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego) wypada w sobotę, ale również 26 grudnia (Boże Narodzenie).

Kodeks pracy uprawnia do obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto pracy przypadające w innym dniu niż niedziela. Regulacja ta nie wprowadza rozróżnienia na dni wolne i dni pracujące. Dlatego bez względu na to, czy w tym dniu pracujemy czy nie, mamy prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Trudno jednak byłoby uzyskać dzień wolny w dniu, w którym i tak nie mielibyśmy pracować. Z tego powodu bardzo rozsądnym wydaje się rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego uprawniające niepracujących w dniu, w którym wypada święto do faktycznych 8 godzin wolnego innego dnia. Taki zabieg wyrównuje liczbę godzin pracujących wobec wszystkich pracowników w danym okresie rozliczeniowym, bez względu na planowane dni pracy.

Jeżeli święto wypadnie w dniu, w którym wg. waszego rozkładu czasu pracy nie pracujecie (i nie jest to niedziela) jesteście uprawnieni do dodatkowego dnia wolnego. Toteż wszyscy pracujący od poniedziałku do piątku są szczęśliwcami, którzy z przyjemnością przyjmą dwa dodatkowe dni wolne w tym roku: za 15 sierpnia i 26 grudnia 2015 r.

Natomiast, jeżeli sobota jest dla was dniem pracującym (wg. obowiązującego was rozkładu czasu pracy), to nie przysługuje wam prawo do dodatkowego dnia wolnego (w przypadku tych konkretnych świąt). Niemniej jednak jesteście zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w tym dniu, więc ostatecznie przepracujecie identyczną ilość godzin.

 

Dla przykładu:
W najbliższą sobotę wypada święto. Anna pracuje od poniedziałku do czwartku i w sobotę, a Weronika od poniedziałku do piątku. Obydwie dziewczyny będą pracowały w tym tygodniu 4 dni. Anna nie przyjdzie do pracy w sobotę, a Weronika będzie miała wolny któryś z pracujących dni, np. w piątek.

 

Jednak, mimo wszystko nie cieszcie się zbytnio, bo nie możecie sobie wybrać dowolnego dnia w roku. Do pracodawcy należy decyzja wyboru konkretnego dnia, chociaż jest ona nieograniczona. Każdy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym. Najczęściej praktykowany jest miesięczny okres rozliczeniowy, ale jeżeli macie kilkumiesięczny, czy nawet roczny okres rozliczeniowy, to nic nie zmienia, poza tym, że w ramach tego okresu musicie uzyskać dzień wolny.

Oczywiście moje uwagi dotyczą pracowników świadczących pracę pięć dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w innych rozkładach czasu pracy, przykładowo w równoważnym czasie pracy (z wydłużonym do 12 godzin wymiarem dobowym), 8 godzin nie stanowiłoby jednego dnia pracy.

Dodatkowo pamiętajcie, że jeżeli w tym właśnie dniu (wolnym, wyznaczonym przez pracodawcę) jesteście na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby lub na urlopie macierzyńskim nie przysługuje Wam żaden dodatkowy dzień wolny. Zarówno zasiłek chorobowy, jak i macierzyński przysługuje za cały okres niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.