Sprawy karne

    Sprawy karne

    Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, od chwili zatrzymania poprzez etap postępowania przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego, kasacyjnego a także postępowania wykonawczego (ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności).

    Powiązane