Prawo korporacyjne

  Prawo korporacyjne

  Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego, jak również posiadamy bogate doświadczenie w zakładaniu nowych spółek. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie, od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  Istniejącym spółkom doradzamy w zakresie:

  • bieżących spraw korporacyjnych,
  • przygotowujemy projekty zmian umów spółek (statutów), dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników (walnymi zgromadzeniami), posiedzeniami zarządu i rad nadzorczych, jak również akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek,
  • prowadzimy procesy łączenia i przekształcenia spółek,
  • spraw dotyczących wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

  Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

  Powiązane