Nieuczciwy konsument

Sprzedawca – jako profesjonalista występujący w obrocie gospodarczym, traktowany jest jako jako podmiot posiadający specjalistyczną wiedzę oraz wyposażony w instrumenty umożliwiające realizację oferowanych produktów czy usług. W związku z tym, iż konsumentami są podmioty nie posiadające takiej wiedzy oczekuje się, […]

Więcej ›