Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem, a po użyciu substancji odurzających

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć kwestię prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem oraz po użyciu środków odurzających. Już na wstępie należy zauważyć, iż istota poruszanej przeze mnie materii jest bardzo dyskusyjna i szeroko komentowana przez teoretyków, jak również praktyków prawa […]

Więcej ›